Valentijnstoernooi 2020

Het 12e Valentijnstoernooi vindt plaats op 15 februari.
The 12th Valentijnstoernooi will take place on 15 February.

Deelnemers/Participants

Verslag van de vorige editie:
Fons wint brons bij het 11e Valentijnstoernooi

Zeer recentelijk is een EMA-regel – voor MERS-toernooien – vastgesteld die eist dat na de ‘eindgong’ een gestart spel nog wordt uitgespeeld
(bij de competitiespelers).
Het Valentijnstoernooi heeft hiervan de première.
Met het oog hierop zijn de twee koffiepauzes met 5 minuten verlengd.

A new EMA-rule for MERS tournaments states that games that have started before the signal ‘time’s up’ are to be played until they have finished.
This rule will have its premiere at the Valentijnstoernooi.
Therefore the two coffee breaks will be five minutes longer (25 minutes).